Methode EPDM


Werkelijkheid Op Straat is een jonge, dynamische organisatie voor mensen die behoefte hebben aan persoonlijke ontwikkeling in een kleinschalige en stimulerende dienstverlening. 

De werkwijze ErvaringsDeskundigheid en Professionaliteit Methode (EDPM) die Werkelijkheid Op Straat hanteert gaat uit van:

 1. de eigen kracht van de cliënt; 
 2. de ervaringskennis van begeleiders;
 3. professionaliteit (adequaat geschoolde) begeleiders. 

Als instelling nemen wij geen handelingen structureel over. Wij zorgen ervoor dat de cliënt vaardigheden ontwikkelt waarmee hij of zij zelf leert problemen op te lossen om (weer) zelfredzaam te zijn in de maatschappij. Zo krijg je weer een nieuw perspectief op jouw leven.

Wat maakt Werkelijkheid Op Straat uniek?

Oprichter Giorgio Briët is ervaringsdeskundige op het gebied van leven op de straat, vandaar ook de naam: Werkelijkheid Op Straat. Hij heeft kennis en zelf ervaring in wat veel jongvolwassenen mee hebben gemaakt of nog steeds meemaken. Dat zorgt ervoor dat de jongvolwassenen zich gesteund en gewaardeerd voelen. Wij weten dus hoe het NIET moet en wat de consequenties zijn van de wegen of acties die jongvolwassenen uitvoeren.

Bekijk het interview met oprichter en eigenaar Giorgio in podcast 'In de schoenen van'


Werkelijkheid Op Straat wil met haar methode EDPM:

 1. Op tijd binnenkomen bij de mensen voordat de problematiek van jongvolwassenen escaleert;
 2. Netwerken in en samenwerken met diverse (begeleidende) instanties in en rondom Almere; 
 3. Zorgen voor korte lijnen binnen de zorg;
 4. Ambulante begeleiding bieden om cliënten zo lang mogelijk thuis te laten wonen.
 5. Naast haar professionele kennis ook ervaringsdeskundigheid inzetten waarbij jongvolwassenen zich vooral begrepen voelen; 
 6. Haar ervaringsdeskundigheid delen en medewerkers opleiden binnen eigen organisatie.
 7. Zorginstellingen helpen in het verminderen van wachtlijsten door (desnoods tijdelijk vanwege crisissituaties) cliënten begeleiding en huisvesting aan te bieden totdat de cliënt in aanmerking komt / geïndiceerd is voor 24/7 beschermd wonen;
 8. In gesprek gaan met diverse partijen (werkgevers) waarbij jongvolwassenen een eerlijke kans op de arbeidsmarkt maken en met begeleiding en dagbesteding doorgroeien naar zelfstandigheid, waarbij met scholing hun plek kan leiden tot een vast contract. Zij worden daarbij door de werkgever ook intern begeleid door een leidinggevende dan wel collega die is opgeleid om met deze jongvolwassenen aan het werk te gaan.
 9. Een spil in netwerken zijn, herkenbaar zijn voor cliënten waarbij wij met kleinschalige teams werken en voorkomen dat een cliënt met (te) veel verschillende zorgverleners te maken krijgt.

Heb je een vraag?

Wordt je vraag op deze pagina niet beantwoord? We komen graag in contact met je om je verder te helpen.

Stuur een mail

info@werkelijkheidopstraat.nl