Missie & Visie


Missie

Werkelijkheid Op Straat richt zich met al haar activiteiten op het vergroten van de zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie van haar cliënten. Ze laat zich zoveel mogelijk leiden door de wensen en mogelijkheden (eigen kracht)  van de cliënt zelf.

Visie

Werkelijkheid Op Straat wil dat iedereen vanuit eigen kracht zo zelfstandig mogelijk kan en wil participeren in de maatschappij. Werkelijkheid Op Straat is ervan overtuigd dat ieder mens een bijdrage kan leveren aan de samenleving en daarvoor de nodige erkenning mag verwachten.
Met de juiste hulp, vaak met een grote ervaringsdeskundigheid van begeleiders en hun professionele kwaliteiten krijgt het leven van mensen met een (licht) verstandelijke beperking en/ of een psychiatrische problematiek een betekenisvolle en waardevolle invulling.

Werkelijkheid Op Straat biedt cliënten passende ondersteuning zodat ook zij vanuit een eigen belevingskader mee kunnen komen in onze samenleving. Ook wanneer er sprake is van de behoefte of noodzaak om toe te leiden naar andere vormen van dienst- en hulpverlening. Werkelijkheid Op Straat zet in op laagdrempeligheid. Door oog te hebben voor de wensen en achtergrond van cliënten is een persoonlijke aanpak en maatwerk bij gewaarborgd.

Heb je een vraag?

Wordt je vraag op deze pagina niet beantwoord? We komen graag in contact met je om je verder te helpen.

Stuur een mail

info@werkelijkheidopstraat.nl