Beschermd wonen


Werkelijkheid Op Straat wil begin 2021 aan jongvolwassenen plek bieden in allereerst Lelystad. Zij richt zich op de wachtlijst van jongvolwassenen op zoek naar beschermd/beschut wonen. Het gaat om begeleiding en persoonlijke verzorging welke valt onder zorgzwaartecategorieën (zorgprofielen) VG 3 t/m 5 in het kader van de Wlz (langdurige zorg).

Werkelijkheid Op Straat biedt zorg aan (jong) volwassenen met een (licht) verstandelijke beperking, langdurige psychische klachten en/of een getraumatiseerd verleden. Dit doen wij in het kader van beschermd of beschut wonen. Dit betekent dat wanneer jij bij ons in zorg komt, je komt te wonen in een veilige en huiselijke 24-uurs voorziening. De woningen hebben ca. 7 bewoners en er is 24/7 uur per dag begeleiding aanwezig. 

De begeleiding is gericht op verschillende levensdomeinen, waaronder wonen, dagbesteding, vrije tijd, sport, financiën en vrienden/familie.

Je wordt door gekwalificeerd personeel begeleid. Je krijgt een eigen kamer en een vaste persoonlijke begeleider. Samen met deze persoonlijke begeleider wordt er gekeken naar jouw specifieke zorgbehoefte in jouw situatie die kijkt naar jouw mogelijkheden en talenten. Van hieruit wordt een begeleidingsplan opgesteld gericht op jouw toekomst. Dit plan zal met regelmaat geëvalueerd en besproken worden met jou en betrokken personen om jou heen. 

 


logo_320.png

 

Bezoekadres:
Kabelstraat 5
1322AD Almere

  Telefoon: 06 - 40 92 37 38‬
  Mail:  [infowerkelijkheidopstraat.nl]

  KVK: 80554598

   

   

   

  ' Waar andere stoppen, gaan wij verder'